Referencie

MVE Krpeľany s inštalovaným výkonom 500kW.   Klient: SVP, a.s., Ukončenie: december 2014


Štúdia na zníženie energetickej náročnosti závodu CS PZZP Láb.   Klient: NAFTA, a.s., Ukončenie: október 2014
Bioplynová stanica Budča s inštalovaným výkonom 1MW.   Klient: Bioplyn Budča, s.r.o., Ukončenie: máj 2014
Vodné dielo Želiezovce s inštalovaným výkonom 3MW.   Klient: Hydroenergia, s.r.o., Ukončenie: marec 2014
Bioplynová stanica Chynorany s inštalovaným výkonom 1MW.   Klient: Biochyn, s.r.o., Ukončenie: 2011
Fotovoltaická elektráreň Nová lehota.  Klient: Eltec, s.r.o., Ukončenie: 2011
Fotovoltaická elektráreň Jelenie jamy.  Klient: Eltec, s.r.o., Ukončenie: 2011

V minulosti sa naši odborní pracovníci podieľali na realizácii viacerých projektov, či už v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti, alebo ako členovia realizačných týmov firiem. Z týchto projektov sme získali bohaté skúsenosti, ktoré tiež využívame pri realizáciach našich vlastných projektov. Sú to napríklad:

2007 - 2012

Fotovoltaické elektrárne - členovia realizačných týmov firmy.
Bioplynové stanice - členovia realizačných týmov firmy.
Vodné elektrárne - členovia realizačných týmov firmy.
Kogeneračné jednotky - členovia realizačných týmov firmy.
Rekonštrukcie VN rozvodní - členovia realizačných týmov firmy.
1998 - 2006

Metrologický ústav Bratislava.
IVECO Nitra.
ELEKTROVOD Bratislava.
DSS Moravský Svätý Ján.
CHTF STU Bratislava.
Lodenica Bratislava.
SPU Nitra.
PSS Bratislava.
Termoexel Olomouc.
Elektráreň Mochovce.
HOLCIM Rohožník.


Digital Agency London