O spoločnosti

business1.jpg, 3.8kB Naša spoločnosť bola založená v roku 2013 so zámerom podnikať v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov. Hlavným zámerom spoločnosti je automatizácia technológií elektrární. V tejto oblasti sa špecializujeme na riadenie vodných elektrární a riadenie technologických procesov v bioplynových staniciach. V roku 2014 sme rozšírili naše aktivity o dodávky komplexných riešení odplyňovania skládok komunálneho odpadu s následným spracovaním skládkového plynu v kogeneračných jednotkách. Našim zámerom je poskytovať služby tak v domácom prostredí, ako aj v krajinách strednej a východnej Európy.

Spoločnosť BOSA GROUP bola založená ako elektrotechnická firma so zámerom využívať vysoký odborný potenciál a dlhoročné skúsenosti jej zakladajúcich členov a kľúčových pracovníkov v oblasti elektroenergetiky. Preto pre našich klientov môžeme poskytovať najmä tieto služby pri realizácii ich podnikateľských zámerov:


Digital Agency London