Kontakt

business3.jpg, 3.8kB Spoločnosť BOSA GROUP, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 91852/B.

Sídlo firmy: Kalinčiakova 4, 831 04 Bratislava 3
Prevádzka: Záhradná 30, 900 25 Chorvátsky Grob


Korešpondenčná adresa:
Záhradná 30
900 25 Chorvátsky Grob
e-mail:office@bosagroup.sk.

Obchodné oddelenie:
Ing. Branislav Sloboda
mobil: +421 905 331 467
e-mail:sloboda@bosagroup.sk

Ekonomické oddelenie:
Silvia Koleničová
e-mail:kolenicova@bosagroup.sk


Digital Agency London