Produkty

Spoločnosť BOSA GROUP poskytuje svojim klientom komplexné dodávky procesného riadenia technológií, riadenia elektrární a rozvodní.

cl1.jpg, 3.8kB Automatizované systémy riadenia tvoria základný výrobný program našej spoločnosti. V tejto oblasti ponúkame našim klientom ucelený balík dodávok a služieb, ktorý začína spracovaním ideového návrhu riešenia a končí odovzdaním fungujúceho automatizovaného systému riadenia do prevádzky.

Hlavnou oblasťou aplikácie automatizovaných systémov riadenia je pre našu spoločnosť energetika. Pri návrhu a budovaní automatizačných systémov sa výlučne opierame o produkty renomovaných značiek, ktoré navyše testujeme pre vhodnosť použitia v našich aplikáciách. Našim klientom ponúkame:


Výroba rozvádzačov pre riadiace systémy a NN rozvodne nám umožňuje ponúknuť klientom komplexnú dodávku vyvedenia výkonu z elektrárne, či ucelený systém riadenia technológie od jedného dodávateľa. Pre našich klientov vyrábame najmä:


Dispečérske systémy budujeme na overených produktoch renomovaných dodávateľov. Tieto systémy sa nazývajú SCADA (supervisory control and data acquisition) a slúžia na monitorovanie dejov v technológii a jej riadenie z grafického prostredia počítača PC. SCADA je jedným z HMI (human-machine interface), teda prostriedkom, pomocou ktorého dokáže človek "prikázať" riadiacemu systému čo má robiť a zároveň z neho dokáže "prečítať" čo sa v technológii deje. Pre našich klientov máme pripravené riešenia:Digital Agency London